Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA WEB STRANICA

OPĆE ODREDBE

Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranica od strane korisnika.
U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:
Web stranice označava sve web, odnosno internet stranice u vlasništvu WIZ SOLUTION j.d.o.o., uključujući, ali se ne ograničavajući na www.wizsolution.hr.
Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama.
WIZ SOLUTION j.d.o.o. znači WIZ SOLUTION j.d.o.o., sa sjedištem u Kanfanaru, Petra Studenca 11a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod poslovnim brojem Tt-17/1448-5, OIB 03605891657.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće:
– koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
– unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
– mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
– koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
– koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
– unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka WIZ SOLUTION j.d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu WIZ SOLUTION j.d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

WIZ SOLUTION j.d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, i za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

Web stranice sadrže dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. WIZ SOLUTION j.d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. WIZ SOLUTION j.d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s WIZ SOLUTION j.d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom.

WIZ SOLUTION j.d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
WIZ SOLUTION j.d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
WIZ SOLUTION j.d.o.o. zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.
WIZ SOLUTION j.d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA NA WEB STRANICAMA

Cijene proizvoda izražene su u eurima i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka slanja ponude.

NAČIN PLAĆANJA

Virmansko plaćanje – nakon izvršene narudžbe na svoju e-mail adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.
Nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan) poslat ćemo vam naručene proizvode.

UVJETI DOSTAVE

Dostava proizvoda na području Republike Hrvatske je besplatna. 
Kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja na vanjskoj kutiji i odmah ih reklamirati dostavljaču, te ako zaključi da je roba oštećena u transportu odbiti takvo preuzimanje pošiljke od dostavljača.
Dostavu robe izvodimo putem Hrvatske pošte.

RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezimem adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

PRIMJER OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA:

Ime, prezime i adresa potrošača

_____________________________

Prima WIZ SOLUTION j.d.o.o., Petra Studenca 11a, 52352 Kanfanar, Hrvatska, info@wizsolution.hr

Ja ___________________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji slijedeće robe/usluge

_____________________________

naručene /primljene dan

___________________

Potpis potrošača:

Datum:

POVRAT ROBE
Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 7 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Vraćena roba mora biti ista količinski i kvalitativno sukladna računu/ugovoru kako je primljena odnosno kupljena. Roba se mora vratiti s računom (kopijom) kako je kupljena. Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA
Ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.
Kupcu će biti vraćen uplaćeni iznos:
1) u 100% iznosu – ako se roba vraća tvornički zapakirana i bez oštećenja na ambalaži.
2) u 80% iznosa – ako je roba vraća ispravna, kompletna i bez oštećenja, ali raspakirana i vraćena u originalnoj cjelovitoj ambalaži.
3) Ukoliko je roba nekompletna ili se vraća bez ambalaže, kupac i prodavatelj trebaju postići dogovor o povratu robe i o iznosu koji će mu biti refundiran. U tom slučaju refundirani iznos ne može biti viši od 50% ukupno uplaćenog iznosa za kupljenu robu.

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

WIZ SOLUTION j.d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTIPODATAKA

WIZ SOLUTION j.d.o.o. će poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice.
WIZ SOLUTION j.d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako korisnik iste dobrovoljno dostavi tvrtci WIZ SOLUTION j.d.o.o.
WIZ SOLUTION j.d.o.o. se obvezuje da će sve Vaše osobne podatke koristiti isključivo u svrhu kreiranja računa, kontakta s Vama, dostave kupljene robe i za ostale slične namjene, te da iste neće prodati, iznajmiti ili dijeliti trećoj strani bez Vaše suglasnosti.
WIZ SOLUTION j.d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

JAMSTVO I SERVIS

Jamstvo i upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod. Jamstvo za sve nove Raspberry Pi proizvode traje 12 mjeseci od datuma računa (kupovine). Jamstvo može biti skraćeno za neke vrste proizvoda no to mora biti posebno naglašeno prilikom ugovaranja kupnje.
Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.
Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili vam treba dodatno pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon +385 98 224467 ili putem e-maila: info@wizsolution.hr